Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Detektorová prospekce v rámci drobných archeologických výzkumů AO 8/2024
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Prospekční práce s detektorem kovů prováděná v rámci drobných archeologických výzkumů archeologického oddělení (AO). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který je přílohou č.1 této výzvy.
Místo plnění: Královéhradecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.03.2024 11:10
Datum zahájení: 14.02.2024 12:55
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: