Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Spotřební materiál a reagencie s výpůjčkou analyzátoru pro analýzu volných lehkých řetězců kappa a lambda
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Průběžné dodávky reagencií pro provoz automatického analyzátoru pro analýzu volných lehkých řetězců kappa a lambda po dobu platnosti Rámcové kupní smlouvy (Příloha č. 4 ZD) a bezplatnou výpůjčku 1 kusu analyzátoru s příslušenstvím včetně připojení do LIS a včetně plné servisní podpory po celu dobu platnosti Smlouvy o výpůjčce analyzátoru (Příloha č. 5 ZD).
Celkové předpokládané množství je 3.600 testů volných lehkých řetězců kappa a 3.600 testů volných lehkých řetězců lambda, tj. 900 testů volných lehkých řetězců kappa a 900 testů volných lehkých řetězců lambda/1 rok. Součástí předmětu je bezplatná výpůjčka 1 kusu analyzátoru pro OKBD Náchod.
Místo plnění: Náchod
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: Bc. Kateřina Svobodová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.07.2023 09:30
Datum zahájení: 24.05.2023 07:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: