Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Zajištění vzdělávání v sociální oblasti
Odesílatel Petra Matoušková
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2022 08:55:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel uveřejňuje Seznam předpokládaných zakázek v rámci DNS „Zajištění vzdělávání v sociální oblasti“.


Přílohy
- 2022_11_10_VDZ_02.pdf (200.68 KB)
- ZD_DNS_SOC_vzdelavani_seznam_predpokladanych_zakazek.xlsx (19.59 KB)