Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky medicinálních a technických plynů – Městská nemocnice, a.s.
Odesílatel Petra Matoušková
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2023 12:51:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Tímto uveřejněním dochází ke změně termínu konce lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- 2023_11_28_VDZ_01_DK.pdf (242.58 KB)
- p02_technicke_specifikace_mediplyny_DK_ke_dni_2023_11_28.xlsx (15.09 KB)
- p03_ramcova_dohoda_mediplyny_DK_ke_dni_2023_11_28.docx (58.37 KB)
- ZD_mediplyny_DK_ke_dni_2023_11_28.pdf (263.51 KB)