Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky medicinálních a technických plynů – Oblastní nemocnice Trutnov a. s.
Odesílatel Petra Matoušková
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2023 12:41:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Tímto uveřejněním dochází ke změně termínu konce lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- 2023_11_28_VDZ_01_TU.pdf (219.93 KB)
- p03_ramcova_dohoda_mediplyny_TU_ke_dni_2023_11_28.docx (60.57 KB)