Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Dodávky TV pro sociální lůžka Jaroměř“
Odesílatel Kateřina Svobodová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2023 14:18:33
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávky TV pro sociální lůžka Jaroměř".

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 20.11.2023 do 12:00 hodin.

Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele.

S pozdravem
Kateřina Svobodová


Přílohy
- Výzva a zadávací dokumentace.pdf (3.51 MB)