Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Spotřební materiál a reagencie s výpůjčkou analyzátoru pro analýzu volných lehkých řetězců kappa a lambda
Odesílatel Kateřina Svobodová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2023 09:54:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace, které je dostupné na profilu zadavatele.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 sign.pdf (1.95 MB)