Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – zabudovaný a volný nábytek
Odesílatel Kateřina Machová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2023 09:55:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Dodatečná informace č. 2


Přílohy
- DI č 2 s EP.pdf (243.01 KB)