Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – opakování II“
Odesílatel Petra Matoušková
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2023 09:04:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Tímto uveřejněním se mění termín konce lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- 2023_03_17_VDZ_03.pdf (205.94 KB)
- VÝKAZ VÝMĚR - elektroinstalace_ke_dni_2023_03_17.xlsx (20.18 KB)