Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Drobné stavební úpravy a stavebně udržovací práce v pavilonu B – formou Design & Build
Odesílatel Veronika Sokolová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2023 08:50:01
Předmět Výzva

Zadavatel vás vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou VZ. Lhůta pro podání nabídek je do 28.03.2023 do 10:00 hodin. Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele.