Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění služeb interiérového designera pro ONN a.s. III.
Odesílatel Kateřina Svobodová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2023 09:40:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to do 17.03.2023 z důvodu vypořádávání obdržených námitek účastníka.