Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce střechy na budově LDN Opočno – PD 2
Odesílatel Kateřina Machová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2023 13:56:12
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

dovolujeme si Vás oslovit Výzvou k podání nabídky v rámci předmětné veřejné zakázky. Upozorňujeme, že prohlídka místa plnění
se koná již 17.3.2023 v 9:00 hod. v místě plnění.

S pozdravem

Kateřina Machová,
na základě pověření


Přílohy
- Výzva - final s datumy v.r..pdf (275.91 KB)