Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění služeb interiérového designera pro ONN a.s. III.
Odesílatel Veronika Sokolová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2023 10:21:17
Předmět Výzva

Zadavatel vás vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek je to 15.3.2023, 10:00 h.
Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele.