Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – gastrotechnologie
Odesílatel Jitka Bučková
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2022 14:25:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6


Přílohy
- DI6.pdf (295.48 KB)