Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – gastrotechnologie
Odesílatel Jitka Bučková
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2022 10:05:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5


Přílohy
- dodatečné 5.pdf (296.91 KB)