Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – gastrotechnologie
Odesílatel Ivona Marčišin
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.10.2022 16:28:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

dodatečné informace č. 2 - prodloužení lhůty


Přílohy
- dodatečné 2.pdf (191.06 KB)