Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – gastrotechnologie
Odesílatel Ivona Marčišin
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.09.2022 12:57:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

dodatečné informace č. 1


Přílohy
- dodatečné 1.pdf (379.74 KB)