Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dílčí část 2 – Sociálně terapeutické dílny – osoby s mentálním postižením - Jičínsko
Odesílatel Karel Zuska
Organizace odesílatele HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o. [IČO: 07759711]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.07.2022 11:52:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel provedl změnu přílohy č. 4 ZD, původní (chybná) příloha č. 4 ZD byla oduveřejněna, současně je prodloužena lhůta pro podání nabídek do 5. 8. 2022.