Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Modernizace ICT na SPŠOW Hronov 2022/2
Odesílatel Lada Pošmurová
Organizace odesílatele Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace [IČO: 06668356]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2022 10:53:53
Předmět Výzva

Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Modernizace ICT na SPŠOW Hronov 2022/2. Dokumentace je dostupná na profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_8536.html. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na: 26.5.2022 v 11:00 hodin
S pozdravem
Jiří Sluka