Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodání a montáž klimatizačních jednotek – cestmistrovství Dvůr Králové nad Labem
Odesílatel Svatava Adamírová
Organizace odesílatele ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. [IČO: 27502988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2022 14:54:47
Předmět Vysvětlení, změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení, změna č. 1_klimatizace DKNL.pdf (68.61 KB)
- Příloha č. 1 Krycí list nabídky_oprava.xlsx (13.11 KB)
- Příloha č. 2 Rekapitulace nabídkové ceny_oprava.xlsx (12.64 KB)
- SOD - dodávka klimatizace.docx (57.22 KB)
- Příloha č. 5 Informace o pracovišti a rizicích včetně opatření.docx (77.41 KB)
- Příloha č. 6 PRAVIDLA BOZP PO A OŹP PRO DODAVATELE.pdf (751.02 KB)
- Příloha č. 7 Informativní dodatek - smlouva o dílo a další.docx (20.47 KB)