Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce koupelen v Budově X a Y Domova U Biřičky 2022
Odesílatel Zdeněk Tomáš
Organizace odesílatele Domov U Biřičky [IČO: 00579033]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.12.2021 16:01:57
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den,

v rámci veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce koupelen v Budově X a Y Domova U Biřičky 2022“ zadávané zadavatelem: Domov U Biřičky Vám tímto zadavatel zasílá:

- Výzvu k podání nabídek a Zadávací dokumentaci (včetně příloh) v rámci tohoto výběrového řízení.

Veřejná zakázka je zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel upozorňuje že dne 30.12.2021 od 9:00 hod. hodin se koná prohlídka místa plnění. Místem setkání všech potenciálních dodavatelů bude místo plnění této veřejné zakázky.

Dále zadavatel upozorňuje, že veškeré zadávací podmínky jsou veřejně dostupné na profilu zadavatele, a to portálu:
- https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_131.html
Zde je možné veškeré zadávací podmínky taktéž získat.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele (účastníky) na to, že v rámci tohoto výběrového řízení mohou být nabídky podávány pouze elektronicky, a to s využitím elektronického nástroje: https://zakazky.cenakhk.cz/ (dále jen „E-ZAK“).

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát
osoba zastupující zadavatele


Přílohy
- 01 Vyzva_k_podani_nabidky_a_Zadavaci_dokumentace-VZ-Rekonstrukce_koupelen_2022_Domova_U_Biricky_sign.pdf (1,016.01 KB)
- 01.0 Prilohy_c.1-8_k_Vyzve_k_podani_nabidky_a_ZD-VZ-Rekonstrukce_koupelen_2022_Domova_U_Biricky.zip (882.17 KB)