Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Stavební úpravy budova a pozemků, Na Okrouhlíku 1371 – výměna podlahových krytin“
Odesílatel Jana Mitrović
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2021 15:07:38
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení dodavatelé,
v příloze zasílám výzvu k podání nabídek v rubrikované veřejné zakázce.
S pozdravem
JUDr. Jana Mitrović


Přílohy
- Výzva k podání nabídek_kob.pdf (335.88 KB)
- priloha_c_1_kryci_list_kob.docx (20.76 KB)
- priloha_c_2_navrh_smlouvy_kob.docx (54.58 KB)
- priloha_c_3_cp_kvalifikace_kob.docx (25.12 KB)
- priloha_c_4_seznam_poddodavatelu_kob.doc (40.50 KB)
- Příloha č.5 rozpočet koberce.xlsx (35.92 KB)