Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vzdělávání zaměstnanců v anglickém jazyce
Odesílatel Pavel Voženílek
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2021 09:13:31
Předmět Výzva

Vážený účastníku, tímto si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky v rámci předmětné veřejné zakázky. Zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 6.12.2021 do 14:00 hodin.