Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Stavební práce, spočívající ve vybudování části oplocení, chodníku, vstupní brány a branky na Heliport ZZS KHK “
Odesílatel Dalimila Patočková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje [IČO: 48145122]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2021 13:20:03
Předmět Výzva

Dobrý den,
zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na stavební práce, spočívající ve vybudování části oplocení, chodníku, vstupní brány a branky na Heliport ZZS KHK.


Přílohy
- Výzva_k_podání_nabídky.pdf (247.30 KB)
- P1_Souhrnné prohlášení.docx (30.95 KB)
- P2_Smlouva_o_dílo.docx (62.78 KB)
- P3_Výkaz_výměr_a_výkresová_dokumentace.zip (1.08 MB)