Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Tablety pro mobilní zadávání zdravotnických dat
Odesílatel Dalimila Patočková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje [IČO: 48145122]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2021 12:35:09
Předmět Výzva

Dobrý den,
zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na dodávku tabletů pro mobilní zadávání zdravotnických dat dle technické specifikace předmětu veřejné zakázky. Lhůta k podání nabídky končí dne 13.10.2021 v 10:00 hodin.


Přílohy
- VÝZVA_k_podání_nabídky.pdf (307.97 KB)
- 1_Krycí_list_nabídky.docx (17.70 KB)
- 2a_Technická_specifikace.docx (26.38 KB)
- 2b_Podrobný_rozpis_NC.docx (16.52 KB)
- 3_Čestné_prohlášení_o_splnění_kvalifikace_a_o_neexistenci_střetu zájmů.docx (25.93 KB)