Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup učebních pomůcek
Odesílatel Monika Novotná
Organizace odesílatele Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 [IČO: 62690281]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2021 16:59:56
Předmět Výzva

Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup učebních pomůcek“. Dokumentace je dostupná na profilu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 22.06.2021 do 10:00 hodin.
S pozdravem
Monika Novotná