Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN a.s. II
Odesílatel Kateřina Svobodová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2021 13:45:36
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení č. 3, znění je přílohou této zprávy.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o 1 pracovní den, tj. do 08. 06. 2021 do 8:30 hodin.

S pozdravem
Kateřina Svobodová


Přílohy
- Vysvětlení č. 3.pdf (303.24 KB)
- Příloha č. 2_Přehled reportovaných výsledků dle lokalit ONN a.s. II REV I.xlsm (47.46 KB)
- Tabulka metod - IKK REV I.xlsm (34.07 KB)