Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN a.s. II
Odesílatel Kateřina Svobodová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2021 15:14:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení k dotazu č. 2.

Lhůta pro podání nabídek v rámci PTK se prodlužuje o 1 pracovní den.

Znění vysvětlení včetně přílohy tvoří přílohu této zprávy.


Přílohy
- Vysvětlení dotazu II.pdf (270.41 KB)
- Tabulka metod - IKK.xlsm (33.97 KB)