Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN a.s. II
Odesílatel Kateřina Svobodová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2021 13:45:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavavel poskytuje vysvětlení č. 1, jež je přílohou této zprávy.


Přílohy
- Vysvětlení č. 1.pdf (291.50 KB)