Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Obnova a výměna chladící jednotky ambulantního pavilonu ONN a.s.“
Odesílatel Kateřina Svobodová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2021 09:57:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje typové označení čerpadla, viz. příloha.
Lhůta pro podání nabídek se nemění.


Přílohy
- Čerpadlo.jpg (123.14 KB)