Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN a.s. II
Odesílatel Kateřina Svobodová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.05.2021 12:32:38
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

zadavatel na základě výsledků PTK vypíše veřejnou zakázku.
Součástí veřejné zakázky, která bude vypsána po ukončení PTK, budou plány stávajících prostor laboratoří všech lokalit, kterých se plnění bude týkat a jsou popsány v předběžné tržní konzultaci.