Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební práce, spočívající ve vybudování části oplocení, chodníku, vstupní brány a branky na Heliport ZZS KHK
Odesílatel Dalimila Patočková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje [IČO: 48145122]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.05.2021 12:10:28
Předmět Výzva

Dobrý den,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku - Stavební práce, spočívající ve vybudování části oplocení, chodníku, vstupní brány a branky na Heliport ZZS KHK. Lhůta k podání nabídky končí dne 24.5.2021 ve 12:00 hodin.


Přílohy
- Výzva_k_podání_nabídky.pdf (487.78 KB)
- P1_Souhrnné prohlášení.docx (30.89 KB)
- P2_Smlouva_o_dílo.docx (62.63 KB)
- PD.zip (1.06 MB)