Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pořízení Fibrobronchoskopu pro ONN a.s. - II.
Odesílatel Kateřina Svobodová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2021 12:01:17
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzývám k podání nabídky na výše uvedenu veřejnou zakázku.
Veškeré požadavky zadavatele na předmět plnění jsou dostupné na profilu zadavatele.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 06. 04. 2021 v 8:00 hodin.

S pozdravem

Kateřina Svobodová