Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení POCT analyzátor pro PCR
Odesílatel Kateřina Svobodová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2021 15:24:39
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzývám k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Lhůta pro podání nabídky končí 15.03.2021 v 9:00 hodin.

S pozdravem

Kateřina Svobodová