Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Harmonické skalpely pro Oblastní nemocnici Náchod“
Odesílatel Jana Mitrović
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2020 09:47:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentaceč. 1

Dodatečná informace č. 1


Přílohy
- DI č. 1.pdf (204.09 KB)
- p01a - Skalpely - Technická specifikace _rev01.xlsx (13.09 KB)
- p04 - Skalpely - Tab plnění požadavků _rev01.xlsx (12.99 KB)