Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí – projektová dokumentace
Odesílatel Jan Baše
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2020 09:25:33
Předmět Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Tímto uveřejněním nedochází ke změně lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- 2020_11_24_kno_pd_VDZ_02.pdf (348.88 KB)