Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky medicinálních a technických plynů – Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Odesílatel Jan Baše
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2020 14:21:51
Předmět Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Tímto uveřejněním dochází ke změně lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- 2020_11_20_zhkhk_mediplyny_onj_VDZ_01.pdf (349.42 KB)