Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - sedací nábytek II.
Odesílatel Jana Mitrović
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2020 16:45:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4

Dodatečná informace č. 4


Přílohy
- DI č. 4.pdf (192.32 KB)