Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sociálního zařízení Velké Poříčí, škola 1
Odesílatel Petra Matoušková
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.10.2020 12:28:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Tímto uveřejněním dochází ke změně lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- 2020_10_01_spsow_skola_wc_VDZ_02.pdf (197.73 KB)