Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vyšetřovací lehátka pro Oblastní nemocnici Náchod
Odesílatel Jana Mitrović
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2020 08:20:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Dodatečná informace č. 1


Přílohy
- DI č. 1.pdf (201.53 KB)
- p01a - Vyšetřovací lehátka - Technická specifikace - rev01.xlsx (14.34 KB)
- p01b - Vyšetřovací lehátka - Počty a umístění - rev01.xlsx (14.45 KB)
- p04 - Vyšetřovací lehátka - Tab plnění požadavků - rev01.xlsx (16.11 KB)
- p05 - Vyšetřovací lehátka - Soupis dodávek a servisu - rev01.xlsx (23.40 KB)