Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sociálního zařízení Velké Poříčí, škola 1
Odesílatel Lenka Kaplanová
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.09.2020 13:46:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Tímto uveřejněním dochází ke změně lhůty pro podání nabídek a k úpravě přílohy č. 2 zadávacích podmínek - výkazu výměr.


Přílohy
- 2020_09_18_spsow_skola_wc_VDZ_01.pdf (211.00 KB)
- p02.vykaz_vymer_opr_18_9_2020.xlsx (97.29 KB)