Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce rozvodů vody a sociálních zařízení – akce č. SM-19-368
Odesílatel Andrea Stonjeková
Organizace odesílatele Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 [IČO: 70152501]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2020 06:03:28
Předmět Výzva

Vážení,
dovolujeme si Vás oslovit s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Rekonstrukce rozvodů vody a sociálních zařízení – akce č. SM-19-368“. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 27.4.2020 do 14:00hod.
S pozdravem
Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy