Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odstranění příčin vzniku vlhkostních map u střešních oken a zatékání do spojovacích chodeb v objektu (par.č. st. 1902/1), Hradec Králové
Odesílatel Monika Jančová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2020 14:03:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- DI č. 1.pdf (489.17 KB)
- Příloha č. 5 Projektová dokumentace vč. výkazu výměr.zip (11.62 MB)
- Příloha č. 6 Určení místností 329, 328, 327.pdf (9.12 MB)