Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP - „Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI, včetně úpravy sociálního zařízení a bezbariérového vstupu – střední stavební škola Náchod, Pražská 931“
Odesílatel Věra Zeinerová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2020 16:23:45
Předmět Výzva

Dobrý den,
dovolujeme si Vás oslovit s výzvou k podání nabídky v rámci předmětného zadávacího řízení.
S pozdravem
V. Zeinerová


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_TDS a BOZP.pdf (4.64 MB)