Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - zastavěný nábytek“
Odesílatel Jana Mitrović
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2020 15:36:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Dodatečná informace č. 3


Přílohy
- DI č. 3.pdf (214.29 KB)