Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Grafická stanice se 2 monitory pro zpracování mapových podkladů a prezentační notebook
Odesílatel Jana Bláhová
Organizace odesílatele Muzeum východních Čech v Hradci Králové [IČO: 00088382]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2020 14:14:43
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto si Vás dovolujeme oslovit s výzvou k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Grafická stanice se 2 monitory pro zpracování mapových podkladů a prezentační notebook“. Výzva k podání nabídek, včetně všech příloh, je veřejně dostupná v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele (https://zakazky.cenakhk.cz).
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 2. 2020 do 10:00 hodin.
Ing. Jana Bláhová
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465,
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 725 553 486
e-mail: j.blahova@muzeumhk.cz


Přílohy
- Výzva.pdf (1.87 MB)