Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově“
Odesílatel Monika Jančová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.02.2020 14:15:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č.1).
Dodatečná informace č. 1 je dostupná na profilu zadavatele v sekci "Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky.
S pozdravem
Ing. Monika Jančová
na základě pověření


Přílohy
- DI č. 1.pdf (691.67 KB)
- Aktualizovaný Návrh smlouvy o dílo.docx (81.95 KB)