Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově“
Odesílatel Monika Jančová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2020 08:38:43
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
dovolujeme si Vás oslovit s výzvou k podání nabídek v rámci předmětné veřejné zakázky.

S pozdravem
Ing. Monika Jančová
na základě pověření


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (866.48 KB)