Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - zastavěný nábytek“
Odesílatel Jana Mitrović
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2020 09:34:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Dodatečná informace č. 1


Přílohy
- DI č. 1.pdf (218.34 KB)