Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Reagencie pro flow cytometrii
Odesílatel Kateřina Svobodová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.01.2020 07:15:51
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu "Reagencie pro flow cytometrii".

Lhůta pro podání nabídek končí 11. 02. 2020 ve 12:00 hod.

S pozdravem

Bc. Kateřina Svobodová


Přílohy
- Výzva a ZD Reagencie pro flow cytomerii.pdf (3.79 MB)